Comité

Het Comité bestaat uit mensen die in Gooise Meren wonen en/of werken. Zij vinden elkaar in de overtuiging dat discriminatie op basis van afkomst, geloof, ras, geaardheid of huidskleur verwerpelijk is. Het leidt tot pesterijen en uitsluiting, om nog te zwijgen van vervolging en regelrechte moord. Wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, mag nooit weer gebeuren.

De leden van het comité zijn :
Richard Mouw*)voorzitter
Marije Wiss*), secretaris
Friso ten Brink*, penningmeester
Annet Betsalel
Tom Scherder*)
*) Tevens bestuurslid van de op 16 april 2018 opgerichte Stichting Holocaust Comité Gooise Meren.

Tekenen van de oprichtingsakte bij Notariskantoor Doude van Troostwijk te Bussum. Zittend links, voormalig voorzitter, Harry Mock,
naast hem Tom Scherder