Gedenkroute Gooise meren

Ter gelegenheid van 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog is een gedenkroute langs twintig locaties in Gooise Meren ontwikkeld. Op elke locatie is een bordje aangebracht met daarop wat informatie over wat er op die plek heeft plaats gevonden of wie er heeft gewoond. Via een QR-code op de bordjes zijn korte films te zien.

De twintig locaties zijn een afspiegeling van wat er zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg op het gebied van oorlogshandelingen, bezetting, vervolging, verzet, verraad en bevrijding.

De Gedenkroute Gooise Meren is een initiatief van het Holocaust Comité Gooise Meren in samenwerking met de Historische Kring Bussum en het Historisch Archief Muiden.

NB: iedereen die de route fietst of wandelt doet dat op eigen verantwoordelijkheid met inachtneming van verkeersregels en corona-richtlijnen. Rij of wandel voorzichtig, en bezorg geen overlast voor de omwonenden van de locaties!
Alle benodigde informatie en instructies via onderstaande link:
https://www.gedenkroutegm.nl/