Ondersteuning

Onderstaande organisaties, stichtingen en verenigingen maakten, en maken deels nog steeds, met hun financiële bijdragen de activiteiten van het comité mogelijk.

  • Gemeente Gooise Meren   
  • M.T. Guggenheim Foundation
  • Lakeland Foundation
  • Lions Club Crailo
  • Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland
  • Diakonie Protestantse Gemeente Naarden
  • Raad van Kerken Naarden, Bussum en Hilversumse Meent
  • Rabobank Gooi en Vechtstreek
  • Marion Polak stichting
  • Maatschappij tot Nut der Israëlieten

Gezien het belang van dit project stelt het comité verdere ondersteuning zeer op prijs.
Bijdragen kunnen worden gestort op:
Bankrekening: NL82RABO 0333 1139 42 ten name van de Stichting Holocaust Comité Gooise Meren 

Mocht u de activiteiten van het Holocaust Comité Gooise Meren mede willen ondersteunen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld
https://www.holocaustcomitegm.nl/contact/

RABOBANK GOOI EN VECHT DONEERT

Onder het motto ‘Wie jarig is trakteert’ heeft de Rabobank Gooi en Vechtstreek haar 125e verjaardag in 2023 gevierd met het steunen van maatschappelijke initiatieven in onze regio. Stichting Holocaust Comité Gooise Meren is, evenals de Stichting Struikelstenen Gooise Meren, één van de gelukkige geworden. Stichting Holocaust Comité Gooise Meren zal de geldelijke bijdrage benutten voor het geven van voorlichting en het organiseren van workshops voor leerlingen uit groep 7 en 8. Hiermee kunnen wij, samen met de Rabobank, bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt: Samen bereiken we meer dan alleen.

Onze dank gaat uit naar de Rabobank Gooi en Vechtstreek!