Ondersteuning

De activiteiten van het comité worden mogelijk gemaakt door (financiële) bijdragen van

  • Gemeente Gooise Meren   
  • M.T. Guggenheim Foundation
  • Lakeland Foundation
  • Lions Club Crailo
  • Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland
  • Diakonie Protestantse Gemeente Naarden
  • Raad van Kerken Naarden, Bussum en Hilversumse Meent
  • Rabobank Gooi en Vechtstreek
  • Marion Polak stichting
  • Maatschappij tot Nut der Israëlieten

Gezien het belang van dit project stelt het comité verdere ondersteuning zeer op prijs.
Bijdragen kunnen worden gestort op:
Bankrekening: NL82RABO 0333 1139 42 ten name van de Stichting Holocaust Comité Gooise Meren 

Wilt u verdere informatie of een suggestie doen, reageer dan via ons contactformulier.
https://www.holocaustcomitegm.nl/contact/