NIEUWS

 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ons comité.

Verzetswerk op reis

Bezoeken aan de synagoge
Het jaar 2023 begon opnieuw met een druk voorjaar waarin scholen uit de hele regio de Bussumse synagoge bezochten. Regelmatig barstte de Kromme Englaan uit zijn voegen door het aantal geparkeerde fietsen. We hebben het even teruggeteld: het waren er ruim duizend in amper twee maanden.

Samenwerking met de bibliotheken
In samenwerking met de bibliotheken in de regio Gooi en Vechtstreek hadden ruim dertig schoolklassen zich ingeschreven voor workshops, die gegeven worden door het Holocaust Comité Gooise Meren. Op deze manier wil het Comité scholieren van groep 7 en 8 van het basisonderwijs meer kennis bij brengen over de Tweede Wereldoorlog, en dan met name over de Jodenvervolging.   

Ook gingen we gewapend met oude typemachines, een zwart-wit afdrukkende camera, met kopieën van bonkaarten en persoonsbewijzen op pad naar kleine schooltjes in Kortenhoef, Ankeveen en Muiderberg of geweldige culturele centra annex bibliotheken als het Huis van Eemnes (aanrader!).

Het (enigszins) leren indenken in de rauwste vorm van discriminatie begint met nadenken en discussiëren over een situatie die herkenbaar is: het kind dat gepest wordt. Wat doe jij? Pest je mee, ga je de confrontatie aan met de pestkoppen, kijk je de andere kant op of ga je naar de juf? Ben jij misschien wel een pestkop of word jijzelf gepest?

Succesvolle workshops
De workshops begonnen met het overdragen van relevante historische informatie, waarbij opviel dat er een enorm verschil is in kennis tussen de ene school en de andere en zelfs tussen de ene klas en de andere op dezelfde school. Vervolgens sloegen de kinderen aan het typen van verzetskranten, het schrijven en inspreken van een uitzending van Radio Oranje, en het maken van valse bonkaarten en persoonsbewijzen (‘Mag dat dan, juf?’ –‘Nee, maar soms moet het’). De resultaten waren geweldig, de reacties van de leerkrachten en de bibliotheekmedewerkers heel positief.

We stuurden een bericht gestuurd aan Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB,) over het succes van de workshops en het concept erachter. Naar aanleiding daarvan woonde hij een workshop bij in de bibliotheek van Naarden, hij was onder de indruk.

Na afloop van elke workshop kreeg ieder kind een exemplaar mee van het boek De Wereld van Max, over het Bussumse onderduikjongetje Max Veffer.

De inschrijving voor de workshops van volgend jaar is al begonnen…

(Tekst Annet Betsalel, foto’s Stichting Holocaust Comité Gooise Meren)

====================================

STRUIKELSTENEN LEGGINGEN GOOISE MEREN

Op woensdagochtend 11 oktober a.s. en woensdagochtend 18 oktober zal door de Stichting Struikelstenen Gooise Meren de tweede en derde reeks struikelstenen worden gelegd in Naarden en Bussum. Bij elk adres worden de namen genoemd en de verhalen verteld van de personen voor wie een steentje wordt geplaatst. De Stichting Struikelstenen Gooise Meren nodigt een ieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
Voor meer informatie over deze twee dagen verwijzen wij u naar de website van genoemde Stichting. https://www.struikelstenengooisemeren.nl/)
 
(NB. Stichting Holocaust Comité Gooise Meren is niet actief betrokken bij dit initiatief maar ondersteunt dit uiteraard van harte.)

Bij het leggen van de stenen worden de namen genoemd en de verhalen verteld van de personen voor wie wij een steen plaatsen. Vanzelfsprekend worden nabestaanden en bewoners ook uitgenodigd. 

Mocht u contact met ons willen opnemen, dan kan dat via info@struikelstenengooisemeren.nl

Jacobus Verhoeflaan 26
1412 EP Naarden
IBAN:  NL51 ABNA 0108 9427 67 BIC: ABNA NL2A
KvK-nummer 85008001
ANBI geregistreerd met RSIN: 863466400

====================================

Een impressie van van de indrukwekkende bijeenkomst vindt u onderstaand.

Herdenking 2023

====================================

Holocaust-herdenking 2023

Op donderdag 26 januari 2023 vanaf 19.00 uur vindt de jaarlijkse Internationale Holocaustherdenking plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Gooise Meren. Na twee jaar met beperkingen vanwege het coronavirus is de herdenking weer openbaar.

De centrale persoon tijdens de herdenking is de Naarder verzetsvrouw Helena van Weering-Mulder (schuilnaam Tante Fifi) die de spil in een groot onderduiknetwerk in de regio was. Uitgebreide en unieke documentatie hierover is zeer recentelijk opgedoken.
Isa Boodt was het buurmeisje van Tante Fifi en zag haar als een tweede moeder. Ook Isa’s ouders speelden een actieve rol in het Gooise netwerk dat op 28 adressen hulp bood aan 104 joodse onderduikers. Annet Betsalel, o.m. publicist over ‘Tante Fifi’, gaat tijdens de avond in gesprek met de bijna 90-jarige Isa Boodt die zich de kleinste details uit deze periode nog voor de geest kan halen.
Ook zal een korte film vertoond worden over Tante Fifi.

Helena van Weering-Mulder
Isa Boodt

Uit de Gooi en Eemlander

Voor de hele recensie klik onder en gebruik + voor grotere tekst

Muziek tijdens de avond zal verzorgd worden door het Joods Vocaal Ensemble Sjiera.

Als afsluiting van de avond wordt in de hal van het gemeentehuis bij de Holocaust-plaquette door burgemeester Ter Heegde een minuut stilte gehouden en bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de meer dan 600 joodse inwoners van Gooise Meren die slachtoffer werden van de Holocaust, waaronder ruim 100 kinderen.

U bent allen van harte welkom. Ga voor relevante updates naar onze facebookpagina.

====================================

Verschijning jeugdboek

Annet Betsalel uit Bussum heeft het eerste exemplaar van het jeugdboek ‘De Wereld van Max’ vorige week – na afloop van de indrukwekkende Holocaustherdenking die niet alleen in Nederland maar via Zoom ook families in onder meer Canada en Australië bereikte – aan burgemeester Han ter Heegde overhandigd.

Het boek gaat over het indrukwekkende onderduikverhaal van de familie Veffer uit Bussum. Een uitgave van het Holocaust Comité Gooise Meren i.s.m. stichting Nefesh. Het boek is online te bestellen.

====================================

Nationaal Holocaust Namenmonument

Zondag 19 september jl. is het Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat in Amsterdam officieel onthuld. Dit monument herdenkt alle vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti die geen graf hebben. Het bestaat uit 102.000 bakstenen, met daarin de namen gegraveerd van al deze Holocaustslachtoffers.

In 2018 verzocht de, in april van dat jaar opgerichte, Stichting Holocaust Gooise Meren onze gemeente een aantal van die namen te willen adopteren. Ter nagedachtenis aan de meer dan 600 omgekomen Joodse inwoners van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. De Gemeente Gooise Meren besloot een bedrag van € 7.500 te doneren.

De nationale herdenkingsplek in Amsterdam ligt aan het begin van de Weesperstraat, aan de rand van wat ooit – voor de Tweede Wereldoorlog – de drukke Amsterdamse Jodenbuurt was.

Het plan voor dit Namenmonument dateert al van vijftien jaar geleden. De realisatie ervan liep aanzienlijke vertraging op doordat buurtbewoners zich verzetten tegen onder andere de grootte en vorm. In 2019 werd een begin gemaakt met de bouw, naar ontwerp van de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind, zelf kind van Holocaust-overlevenden.
In september 2021 kon de onthulling eindelijk plaatsvinden.  

====================================

Besloten Holocaust-herdenking 2021 in raadzaal Gooise Meren

GooiTV zendt op het eigen kanaal vanaf woensdag 27 januari een eigen registratie van de herdenking uit.

Burgemeester Han ter Heegde opende de bijeenkomst. Ook Richard Mouw, voorzitter van het organiserende Holocaust Comité Gooise Meren voerde het woord. Hoofdspreker was documentairemaker/interviewer Frénk van der Linden. Hij maakte samen met regisseur Jedrek Nadobnik de indringende documentaire ‘Ontsnapt aan Vernietiging’. De documentaire handelt over twee Joodse Nederlanders, Betty Mock en Rob Moscou, die in de holocaust hun ouders en tientallen familieleden verloren, als kind werden gered door verzetslieden en elkaar als geadopteerde kleuters ontmoeten in een Gooise familie. Tot op de dag van vandaag onderhouden zij een intensieve band. Met hen gingen de filmmakers op reis door hun leven, door de archieven en door Israël. Beide hoofdpersonen waren bij de herdenking aanwezig.

Een foto- en video impressie vindt u onder herdenking2021 .

(In 2021 was de herdenking in besloten kring vanwege corona en alleen via livestream te volgen. Maar in 2022 was het weer met belangstellenden. Idem in 2023. En de workshops hebben door corona stilgelegen, maar die zijn dus in 2023 weer hervat.)

====================================

Annet Betsalel is Bussumer van het Jaar

‘Buitengewoon. Gebeurt er toch nog iets goed in 2020’
Ons bestuur is bijzonder trots op haar bestuurslid Annet Betsalel.
Deze onderscheiding heeft zij dik verdiend.

Onderstaand het verslag uit het BussumsNieuws van de prijsuitreiking.

====================================

Gedenkroute Gooise Meren

Op het Stationsplein in Bussum was woensdag 13 augustus 2020 de opening van de Gedenkroute Gooise Meren. Ondanks de hitte was een 25-tal genodigden aanwezig die werden toegesproken door Richard Mouw (voorzitter van het Holocaust Comité Gooise Meren), Annet Betsalel (initiatiefneemster van de route) en burgemeester Han ter Heegde. Kern van hun boodschap was dat de lessen uit het verleden moeten bijdragen aan het besef hoe belangrijk vrede en vrijheid zijn, ook voor jonge generaties. Een mooie zinsnede was: ‘Ik ben van na de oorlog en hoop dat te blijven’. Zie voor alle informatie:

Gedenkroute Gooide Meren

====================================

Indrukwekkende tweede Holocaust Herdenking in het gemeentehuis.

Gooise Meren stond maandagavond 27 januari 2020, op Holocaust Memorial Day, exact 75 jaar na de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz , voor de tweede keer stil bij de slachtoffers van de Holocaust. De herdenkingsbijeenkomst in de volle raadzaal van gemeentehuis was ingetogen, indrukwekkend en afwisselend. Keynote-speaker was Saskia van den Heuvel, maakster van ‘Het Vergeten Getto’, de documentaire over Asterdorp, het heropvoedingskamp in Amsterdam Noord, waar in de oorlog veel stateloze Joden uit het Gooi waren gehuisvest. De film werd later op de avond vertoond in het Filmhuis Bussum. Verrassend en ontroerend was de bijdrage van Annet Betsalel over het Vefferhuis in Bussum, waar in de oorlog de familie Veffer ondegedoken had gezeten. Na de bijeenkomst in de raadzaal, omlijst door stemmige muziek door Hans Roelofsen (cello) en Vaughan Schlepp (piano) legde burgemeester Han ter Heegde samen met Boaz Rietveld (13) en Bibi Schwartz (12), inwoners van Gooise Meren, bloemen bij de herdenkingsplaquette in de hal van het gemeentehuis. Daar volgde ook een minuut stilte. De tweede Holocaust-herdenking was georganiseerd door het Holocaust Comité Gooise Meren

Een foto- en video impressie vindt u onder herdenking2020 .

====================================

Expositie “Kinderen zoals jullie” en workshops
In februari 2020 hebben de expositie en de workshops plaats gevonden op locaties in Muiden, Muiderberg en in de synagoge van Bussum. Groep 7 en 8 van acht scholen (bijna 300 leerlingen) namen er aan deel.

====================================

Vredeswandeling uiting van grote verbondenheid

Zondag 22 september 2019 vond de vijfde Vredeswandeling in Gooise Meren plaats.
Ruim honderd mensen van verschillende culturen en levensbeschouwing liepen mee.


Bij de start vanaf basisschool De Tweemaster in Naarden werden de deelnemers ontvangen met muziek, verzorgd door Jeugdorkest Next Generation.
De opening door wethouder Hendriks werd opgeluisterd door kinderen, die vol overgave een symbolische muur omgooiden.


Eindpunt van de prachtige natuurwandeling was het plein voor de As-Salaam moskee in Naarden.
Dat plein werd zondag informeel omgedoopt tot het Vredesplein.
De wandelaars werden zeer gastvrij onthaald met muntthee, limonade en heerlijke koekjes, en met live muziek en dans! Jiddisch, Koptisch en Syrisch. Ook was de moskee open voor iedereen.

De imposante Vredespaal werd dit jaar door een Unifil-veteraan uitgereikt aan het Holocaustcomité Gooise Meren voor hun indrukwekkende jongerenproject ‘Kinderen zoals jullie’, over de lotgevallen van joodse kinderen uit Gooise Meren tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Als het aan dit comité ligt, komt deze Vredespaal, die voorzien is van teksten in vier talen, op het plein bij het Gemeentehuis te staan. Zondag werd aan het begrip ‘vrede’ inhoud gegeven. Gewoon, dicht bij huis.

De man naast de Unifil-veteraan is Harry Mock, voorzitter van het Holocaust Comité Gooise Meren.

Foto’s Margreet de Broekert en Annet Betsalel

====================================

De eerste door het comité georganiseerde herdenking vond plaats op 23 januari in de raadzaal van het gemeentehuis. Na een welkom door burgemeester Han ter Heegde en een toelichting door de voorzitter van het comité Harry Mock, was het de beurt aan gastspreker Salo Muller. Deze vertelde het indrukwekkende verhaal van zijn onderduikperiode en het verlies van zijn ouders. Tevens werd een korte film vertoond, gemaakt door Annet Betsalel, met het schokkende relaas over in de oorlog verdwenen kinderen uit Naarden en Bussum.

Een foto- en video impressie vindt u onder herdenking2019 .

====================================