Herdenking

 

Het Comité heeft het voornemen elk jaar rond of op de dag van de Internationale Holocaustherdenking (27 januari) voor de inwoners van Gooise Meren en andere belangstellenden  een herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis te Bussum te organiseren.  Als onderdeel hiervan zal er telkenmale een gedachtenismoment bij de plaquette in de hal plaatsvinden.  

 

HOLOCAUST HERDENKING GOOISE MEREN 2024

De officiële datum van de internationale Holocaust Remembrance Day is 27 januari. Vanwege de sjabbat vond deze herdenking in gemeente Gooise Meren dit jaar plaats op donderdag 25 januari 2024.

Richard Mouw, voorzitter van het Holocaust Comité Gooise Meren, opende de bijeenkomst met een welkomstwoord en een toelichting op de werkzaamheden van het Comité. Met name de verschillende educatieve activiteiten voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klassen middelbaar onderwijs zijn van groot belang. Discriminatie en uitsluiting begint immers al op het schoolplein.Burgemeester Han ter Heegde benadrukte in zijn toespraak het belang van saamhorigheid, mede refererend aan de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. En net als in voorgaande jaren gaf hij aan er persoonlijk op toe te zien dat binnen onze gemeente niemand mag worden gediscrimineerd.

Centraal tijdens de herdenking van 2024 stond Sal van Gelder. Van 1941 tot 1947 was Van Gelder voorganger van de Joodse Gemeente Bussum. Hij was nauw betrokken bij het onderduiknetwerk in het Gooi, waardoor honderden joden de oorlog hebben overleefd.Onder de ruim tachtig aanwezigen bevonden zich, naast drie wethouders en een aantal raadsleden, meer dan tien familieleden van Van Gelder. Met twee van hen, zoon Bas en kleindochter Ilana, ging Annet Betsalel tijdens deze bijeenkomst in gesprek.
Betsalel is bezig met het schrijven van een biografie over Sal van Gelder en het maken van een documentaire over hem.
Uit deze documentaire werden een aantal korte filmfragmenten getoond die zichtbaar diepe indruk maakten op de mensen in de raadszaal. Ook de herinneringen aan hun vader, opa die de twee geïnterviewden met de aanwezigen deelden waren indrukwekkend en ontroerend.

De Jiddische liederen, prachtig vertolkt door muzikante Elianne van Ee die zichzelf begeleidde op accordeon, gaven aan deze herdenking nog een extra dimensie.

De gedenkwaardige avond werd afgesloten in de hal van het gemeentehuis bij de Holocaustplaquette. Daar werd een minuut stilte gehouden en door de burgemeester, een kleindochter en achterkleinzoon van Van Gelder bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de meer dan zeshonderd joodse inwoners van Gooise Meren die slachtoffer werden van de Holocaust. Daaronder waren ruim honderd kinderen.

Een groot deel van de aanwezigen maakte daarna gebruik van de gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar na te praten over deze indrukwekkende Holocaust Herdenking Gooise Meren 2024.

Foto’s Michael Ballak.

Een compilatie van Gooi TV vindt u onderstaand.

======================

INDRUKWEKKENDE HOLOCAUST HERDENKING GOOISE MEREN 2023

Voorafgaande aan de Internationale Holocaust Herdenking van 27 januari vond, in verband met de sjabbat, donderdagavond 26 januari deze herdenking al plaats in Gooise Meren.
Na twee jaar zonder publiek vanwege corona stond de deur nu weer open voor belangstellenden. De opkomst was boven verwachting. Alle stoelen en banken van raadszaal inclusief het balkon waren bezet.

BELANG VAN VOORLICHTING
Zowel Richard Mouw, voorzitter van het Holocaust Comité Gooise Meren, als  burgemeester Han ter Heegde

benadrukten het belang van het geven van voorlichting over de Holocaust aan met name scholieren en het bestrijden van discriminatie en uitsluiting.Ter Heegde onderstreepte het belang van het recent aangepaste artikel 1 van de grondwet, waarin nu handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegronden zijn opgenomen. En hij  gaf aan er persoonlijk op toe te zien dat binnen onze gemeente niemand mag worden gediscrimineerd.

TANTE FIFI
Centraal tijdens deze herdenking stond de Naardense verzetsvrouw Helena van Weering – Mulder, schuilnaam ‘Tante Fifi’, die ruim honderd mensen redde. Er werd een filmpje vertoond waarin haar daden werden toegelicht aan de hand van unieke beelden.

Aansluitend had Annet Betsalel een gesprek met Isa Boodt, het vroegere buurmeisje van Tante Fifi. De nog zeer kwieke en kordate 89-jarige mevrouw Boodt haalde herinneringen op aan de familie van Weering, in het bijzonder aan Tante Fifi, die voor haar als een tweede moeder was.

DOCUMENTAIRE ‘DE LIJSTEN VAN TANTE FIFI’

Onlangs werden lijsten met vele namen van joodse onderduikers teruggevonden. Deze lijsten waren eigendom van verzetsvrouw Lenie van Weering uit Naarden. Tijdens de oorlog was ‘Tante Fifi’ haar schuilnaam. Op de lijsten worden ruim honderd mensen vermeld, die zij persoonlijk de oorlog wist door te slepen. Ook na de oorlog hielp deze uitzonderlijke vrouw joodse inwoners uit Naarden en Bussum om hun leven weer op te pakken.

Het levensverhaal van Tante Fifi stond centraal bij de Holocaust Herdenking Gooise Meren 2023. De eerste twee aflevering van een vijfdelige serie rondom haar leven en betrokkenen zijn hier te bekijken. (De productie is in handen van het Amsterdamse TV kanaal Nefesh.) www.nefesh.nl

Afl. 1: Tante Fifi
https://www.youtube.com/watch?v=ZAaOo8iy5dk

Alf. 2: Baby Harry
https://www.youtube.com/watch?v=DtNBSw89pls 

Mevrouw Boodt en Annet Betsalel

BABY HARRY
Na dit zeer onderhoudende gesprek werd een tweede filmpje gestart, over ‘baby Harry’. Tante Fifi had hem in februari 1945 als haar zoon laten bijschrijven in haar trouwboekje. Dirk Kroon was op 31 januari 1945 in het Majella Ziekenhuis geboren. Zijn joodse moeder zat ondergedoken en haar man, die in het verzet zat, was twee weken voor de geboorte van hun zoon gefusilleerd. Hoe moest zijn moeder voor haar baby zorgen?! Daarop besloot Tante Fifi Dirk als haar zoon aan te geven, onder de naam Harry.

JOODS VOCAAL ENSEMBLE SJIERA
Gedurende de avond trad dit koor driemaal op.

De  prachtige ontroerende, a capella gezongen liederen raakte het publiek zichtbaar.

Hun laatste optreden was kort voor de bloemlegging.

https://youtu.be/ndxO-ziBz1Y

KRANSLEGGING
Het officiële gedeelte werd afgesloten met 1 minuut stilte en een kranslegging door de burgemeester en mevrouw Boodt bij de herdenkingsplaquette.

Deze plaquette is in 2019 in het gemeentehuis Gooise Meren aangebracht ter herinnering aan de meer dan 600 joodse inwoners van Gooise Meren die slachtoffer werden van de Holocaust. Daaronder waren ruim honderd kinderen. Duidelijk was dat alle circa honderd aanwezigen diep onder de indruk waren van deze gedenkwaardige bijeenkomst.

Foto’s: Harry Mock en Henk Glotzbach


Inmiddels is op Facebook een uitgebreid verslag van de herdenking 2023 door Gooi TV te zien.
https://www.facebook.com/watch?v=1344899129666751

======================

Op 13 mei 2022 vond er een indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst plaats in de synagoge van Bussum

De redders van de Joodse familie Veffer werden postuum geëerd als Rechtvaardigen onder de Volkeren door het Israëlische instituut Yad Vashem. Een compleet verslag vindt u onderstaand.

Helena van Weering-Mulder (schuilnaam Tante Fifi)

======================

Holocaust herdenking 2022

De herdenking heeft donderdag 27/1 plaatsgevonden. Deze was te volgen via een ZOOM stream.
Mocht u de herdenking niet live hebben kunnen volgen, dan kunt u deze, onderstaand alsnog bekijken.
Klik hiervoor op de foto.

======================

Besloten Holocaust-herdenking 2021 in raadzaal Gooise Meren

Vanwege de beperkingen en maatregelen rond het coronavirus werd de traditionele Holocaust-herdenking Gooise Meren, op dinsdag 26 januari, aangepast. Deze derde editie vond om 19.00 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

GooiTV zendt op het eigen kanaal vanaf woensdag 27 januari een eigen registratie van de herdenking uit.

Indringende docu

Burgemeester Han ter Heegde opende de bijeenkomst. Ook Richard Mouw, voorzitter van het organiserende Holocaust Comité Gooise Meren voerde het woord. Hoofdspreker was documentairemaker/interviewer Frénk van der Linden. Hij maakte samen met regisseur Jedrek Nadobnik de indringende documentaire ‘Ontsnapt aan Vernietiging’. De documentaire handelt over twee Joodse Nederlanders, Betty Mock en Rob Moscou, die in de holocaust hun ouders en tientallen familieleden verloren, als kind werden gered door verzetslieden en elkaar als geadopteerde kleuters ontmoeten in een Gooise familie. Tot op de dag van vandaag onderhouden zij een intensieve band. Met hen gingen de filmmakers op reis door hun leven, door de archieven en door Israël. Beide hoofdpersonen waren bij de herdenking aanwezig.

Richard Mouw

Documentaire makers, links Jedrek Nadobnik en rechts
Frénk van der linden

De film ‘Ontsnapt aan Vernietiging’ zou aansluitend aan de herdenking op 26 januari vertoond worden in het Filmhuis Bussum. Vanwege de lockdown ging deze vertoning niet door. De film werd op 25 januari 2021 om 22.50 uur (deels) uitgezonden in het programma Kruispunt door KRO-NCRV op NPO2.

Bloemlegging

Annet Betsalel van het Holocaust Comité keek tijdens de bijeenkomst in de raadzaal in beeld en geluid terug op één van de andere initiatieven van het comité, die ondanks de beperkingen door corona plaatsvonden; de realisatie van een historische fietsroute ‘Gedenkroute 75 jaar bevrijding’ door Gooise Meren.


Aansluitend werd in de hal van het gemeentehuis bij het in 2019 onthulde Holocaust-plaquette door burgemeester Han ter Heegde een minuut stilte gehouden. Samen met Betty Mock en Rob Moscou legde hij bloemen ter nagedachtenis van de meer dan zeshonderd joodse inwoners van Gooise Meren die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het in 2018 opgerichte Holocaust Comité Gooise Meren. Doel van het comité is de herinnering aan de Holocaust onder inwoners van Gooise Meren levend te houden, met name onder de schooljeugd.

Herdenking in raadszaal

======================

2020

Indrukwekkende tweede Holocaust Herdenking in het gemeentehuis.

Gooise Meren stond maandagavond 27 januari 2020, op Holocaust Memorial Day, exact 75 jaar na de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz , voor de tweede keer stil bij de slachtoffers van de Holocaust. De herdenkingsbijeenkomst in de volle raadzaal van gemeentehuis was ingetogen, indrukwekkend en afwisselend. Keynote-speaker was Saskia van den Heuvel, maakster van ‘Het Vergeten Getto’, de documentaire over Asterdorp, het heropvoedingskamp in Amsterdam Noord, waar in de oorlog veel stateloze Joden uit het Gooi waren gehuisvest. De film werd later op de avond vertoond in het Filmhuis Bussum. Verrassend en ontroerend was de bijdrage van Annet Betsalel over het Vefferhuis in Bussum, waar in de oorlog de familie Veffer ondegedoken had gezeten. Na de bijeenkomst in de raadzaal, omlijst door stemmige muziek door Hans Roelofsen (cello) en Vaughan Schlepp (piano) legde burgemeester Han ter Heegde samen met Boaz Rietveld (13) en Bibi Schwartz (12), inwoners van Gooise Meren, bloemen bij de herdenkingsplaquette in de hal van het gemeentehuis. Daar volgde ook een minuut stilte. De tweede Holocaust-herdenking was georganiseerd door het Holocaust Comité Gooise Meren.

 

Een indrukwekkende uiteenzetting over het ‘Het Vergeten Getto’ het Asterdorp door Saskia van den Heuvel .

======================

2019

De eerste door het comité georganiseerde herdenking vond plaats op 23 januari in de raadzaal van het gemeentehuis. Na een welkom door burgemeester Han ter Heegde en een toelichting door de voorzitter van het comité Harry Mock, was het de beurt aan gastspreker Salo Muller. Deze vertelde het indrukwekkende verhaal van zijn onderduikperiode en het verlies van zijn ouders. Tevens  werd een korte film vertoond, gemaakt door Annet Betsalel, met het schokkende relaas over in de oorlog verdwenen kinderen uit Naarden en Bussum.

Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst werd in de hal een plaquette onthuld door twee kinderen, tezamen met de burgemeester. De plaquette is er gekomen op initiatief van het comité met medewerking van het gemeentebestuur.

                                                                

Video-impressie herdenking met onthulling plaquette

Video-impressie voorlichting schoolkinderen

Nathan Schwartzberg en Hanna Mock na de onthulling

Video-impressies ( met dank aan Annet Betsalel en Nefesh producties )