Marcherende NSB

PAGINA 17: ‘Door de winkelstraat kwam een grote groep zwartgeklede man-nen en jongens aangemarcheerd, keurig in de maat van de mu-zikanten die hard blazend en trommelend voor ze uit liepen. Ze droegen vaandels en zongen hard mee.
‘Kom, laten we gaan!’ riep Ton, terwijl hij Max aan zijn mouw trok. ‘Ik wil hier niets mee te maken hebben.’ Max keek naar de marcherende groep mannen en herkende Lucas, een jon-gen uit een hogere klas. ‘Je blijft toch niet kijken naar die NSB-ers, die vriendjes van de Duitsers?’ vroeg Ton. ‘Stelletje landverraders,’ voegde hij er nog aan toe. De jongen in zijn zwarte uniform had hen al gezien. Hij marcheerde trots door maar siste tegen Max: ‘Vuile rotjood, we krijgen jullie wel!’